Kushi Katsu Sake Bar

Kushi Katsu Northcote High St.jpg
373 High Street, Northcote
373 High Street Northcote Victoria 3070 AU
9481 46819481 4681

373 High Street, Northcote